Footballový klub S.K.Červené Pečky byl založen v roce 1921 panem Josefem Beránkem,též zakládajícím členem S.K.Kolín.Klub byl přidělen do východočeské župy.Klubová místnost byla U Kuchařů,trénovalo se na obecním dvoře a v ohradě.V tomto roce po žních bylo hřiště u nádraží.Rekvizity byly zakoupeny od S.K.Kolín ale většina hráčů hrála v civilních botách.V prvních zápasech se v bráně vystřídali všichni hráči,až byl objeven brankář Fanda Převrátil.V následujících letech bylo hřiště postupně v Dobešovicích,na rohu „oloutusky“a v hliníku v místní cihelně.

V roce 1925 bylo hřiště ztraceno a klub se tak nemohl účastnit mistrovství a přestal vyvíjet činnost.

V roce 1928 byli na popud sklenáře Holečka zburcováni všichni sportovci a za velké účasti je v hostinci U Kuchařů založen AFK Červené Pečky.Klub byl přidělen do středočeské župy a hřiště získal na stavebních pozemcích u pošty.O šest let později byl založen D.S.K.Červené Pečky s klubovou místností U Kaislerů.Do klubu přecházeli hráči AFK a tím trpěla činnost obou.Po dvou letech se DSK rozpadl a všichni hráči se vrátili zpět do AFK,bohužel klub opět přišel o hřiště a zanikl.

V roce 1939 byl založen sportovní kroužek s názvem Červenopečecký S.K. Po dva roky provozoval činnost na cizích hřištích,až vznikl řádný klub S.K.Viktorie Červené Pečky,který od roku 1945 hrál na hřišti na Bojišti.

Dobová fotografie ukazuje mužstvo v pěkných a vkusných dresech

 V roce 1949 bylo zamapováno hřiště dole u lesíka,již následující rok se kolem sázejí topoly a začínají se stavět kabiny.7.července 1951 je úředně vyměřeno hřiště 105x67,9m.V roce 1954 byly kabiny dostavěny a bylo na ně přiděleno číslo popisné 266.

V dalších letech klub rozvíjel svou činnost dle svých možností.Peníze byly získávány pořádáním divadla,plesů,vepřových hodů,čajů a různých zábav,organizován byl též sběr železného šrotu.

      25.dubna 1967 zemřel zakladatel klubu pan Josef Beránek a jeho skon jakoby signalizoval příchod těžkých časů.Ve výboru pracovali pouze dva až tři lidé,mužstvo netrénovalo,nebyly sjednávány ani přátelské zápasy.Obrat nastal až s příchodem 70.let,kdy nastoupil do funkce předsedy oddílu pan Ladislav Kruliš.Ještě v témže roce byla zbudována klubovna,obložená dřevem,vyzdobená trofejemi oddílu a fotografiemi.O dva roky později byl vedle kabin postaven taneční parket s osvětlením,aby bylo možno pořádat taneční zábavy a zajistit tím pro klub potřebné finance.V roce 1977 bylo při povodních zcela zatopeno hřiště a po skončení podzimní části soutěže bylo zahájeno pokládání drenáží k odvodnění hřiště do blízkého potoka.

      Historickým mezníkem v dějinách červenopečecké kopané byl rok 1978.V prvé řadě tím,že na našem hřišti poprvé hrál zahraniční celek a to BSG Lokomotive Delitzch z NDR,se kterým jsme uzavřeli družbu.Ale mnohem významější byl fakt,že se našemu TJ Květ Červené Pečky,poprvé v 57-leté historii podařilo postoupit do krajské soutěže.Nástup úspěšného období potvrdilo i jaro 1980,kdy jsme slavili další postup,totiž do I.A třídy.Rčení „Do třetice všeho dobrého“ potvrdila sezona 81/82 ,po které jsme se stali účastníky krajského přeboru.V tomto roce byly za oběma brankami zbudovány lapače míčů a byla srovnána louka mezi hřištěm a koupalištěm za účelem vybudování tréninkové plochy o rozměrech cca 60x30m.Po dvou úspěšných letech v krajském přeboru přišla reorganizace a náš sestup do krajské soutěže,kterou jsme po roce opět vyměnili za krajský přebor.V roce 1995 přišla zatím poslední změna názvu oddílu na současný FK Červené Pečky.Bohužel s novým názvem přišly horší časy.O dva roky později A mužstvo sestoupilo z krajského přeboru a poté prakticky každý rok až do III.třídy.Vše v pořádku nebylo ani na poli funkcionářském,v klubu nebyl dokonce nějaký čas obsazen ani post předsedy.Až kolem roku 2000 se stabilizoval chod oddílu,čerstvá krev ve výboru FK i na trenérských postech přinesla potřebné oživení,důsledkem čehož je vzestup ať už na poli sportovním,tak i v oblasti vedení klubu.

V současné době máme tři družstva mládeže a dvě dospělých.A mužstvo již podruhé v řadě postoupilo,tentokrát do 1.A třídy a výbor oddílu pracuje na splnění dalších náročných cílů,jako je například vybudování  hrací plochy s umělým povrchem či rekonstrukce kabin.


Historie

Tato fotogalerie je prázdná.