Přihlášky do Fotbalové Asociace České Republiky

14.01.2012 20:30

 

Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR

 

Podle čl. 32 odst. 2 stanov FAČR končí dnem 30.6. 2012 členství fyzických osob nabyté podle předchozích stanov ČMFS příslušností ke členským klubům.
Veškeré informace o členství ve FAČR najdete na portálu: https://clenstvi.fotbal.cz
 
Jak jste jistě mnozí zaregistrovali, v loňském roce valná hromada Českomoravského fotbalového svazu odsouhlasila změnu názvu na Fotbalovou Asociaci České Republiky (FAČR) a s tím i nové stanovy. Jedním z bodů nových stanov je i vytvoření členské evidence. Na výše zmíněném portálu najdete směrnici a výňatek stanov zabývající se tímto bodem. Je zde možno nalézt i odpovědi na spoustu dotazů týkajících se registrace. Já bych se pokusil shrnout co to znamená pro náš klub.
   Povinností každého klubu, který se zúčastňuje soutěží organizovaných FAČR je mít své hráče zaregistrované. Vzhledem k tomu, že od příštího roku musí být každá osoba uvedená v zápisu o utkání registrovaná ve FAČR a zpracování evidence zabere dost času, byl stanoven termín podání přihlášek do 29.2.2012 společně se zaplacením registračního poplatku 50 Kč/os. Registrace je tedy nutná pro všechny hráče, funkcionáře, trenéry, hlavní pořadatele a rozhodčí-laiky působící ve funci asistenta. V dalších letech bude každý registrovaný člen platit FAČR členský příspěvek 200 Kč, mládež 100 Kč. Předpoklad je ten, že za zaplacení tohoto příspěvku bude zodpovědný každý jedinec sám, nikoli tedy mateřský klub. Členské příspěvky v mateřském klubu zůstávají dál v kompetenci jednotlivých klubů. Jak toto bude fungovat v praxi ukáže až čas. 
   První registrace ale podle vydané směrnice probíhá tak, že klub pošle centrálně vyplněné přihlášky jeho členů společně s odpovídající vybranou částkou. Vzhledem k tomu, že termín odevzdání přihlášek je poměrně krátký, chtěl bych požádat všechny o co nejrychlejší vyplnění přihlášky a její odevzdání spolu s 50 Kč buď svým trenérům nebo v hospodě na hřišti p. Šťastnému. Částečně předvyplněná přihláška je ke stažení na hlavní stránce, je možno ji vyplnit buď přímo v počítači nebo ručně velkými tiskacími písmeny a připojit podpis, u dětí do 15 let i podpis rodičů. Telefon a e-mail nejsou povinné údaje. 
  I když s tímto krokem vedení našeho fotbalu osobně nesouhlasím, přesto bez jeho splnění bychom dál nemohli pokračovat v naší činnosti. Děkuji proto předem za rychlou reakci a pomoc s touto administrativou.
 
Pavel Pospíšil 

—————

Zpět